KONSTSKOLAN Alikan   -   Stationshuset Österskär

 Terminskurser - Målarläger för Barn sommartid - Helgworkshops

Under målarterminen har du stora möjligheter att arbeta och komma vidare med dina egna bild-projekt. Initialt erbjuds korta gemensamma övningar i skiss och bildkomposition för att du skall komma igång. Du lär dig grunderna i inom material, färglära, färgblandning och disposition. I övningarna provar vi form, färg och ljusframställning. Vi använder oss av analoga material som kol, krita, akrylfärg, oljefärg, akvarellfärg på papper, pannå, duk och grova akvarellpapper. De dagliga lättsamma gemensamma genomgångarna ger samtliga deltagare möjlighet att ta del av varandras uttryck och möjlighet att presentera sina egna. Grupperna hålls små för att värna det goda samtalen. Handledningen ges av utbildad Konstnär - Bildpedagog AnnCharlotte S Fahlstedt. Målsättningen med undervisningen här är att erbjuda ett kvalitativt och lustfyllt skapande rum utan onödiga krav och pekpinnar. 

Terminsstart vecka 6 och vecka 41

Terminen pågår i 10 veckor med ett undervisningstillfälle / vecka

Dagtid vuxna Mån, tis, ons kl 09.00 - 12.00 kostnad: 5.900 medtag eget material /Fika ingår

Dagtid barn Mån, tis, ons kl 15.00 - 17.00 kostnad: 4.500 material ingår /Medtag eget mellis

Målarläger Barn (ca 7-13 år) den 13 - 17 juni 2019 kl 10-14 kostnad: 4.500 Basmaterial ingår

Helgworkshop Måleri lör - sön totalt 10 tim kl 10-15 kostnad: 2.700 material,lunch,fika ingår

(Datum för helgworkshop ring 070 559 57 64 för information)