top of page

KONSTSKOLAN Alikan   

 Terminskurser - Målarläger för Barn sommartid - Helgworkshops

Under målarterminen har du stora möjligheter att arbeta och komma vidare med dina egna bild-projekt. Initialt erbjuds korta gemensamma övningar i skiss och bildkomposition för att du skall komma igång. Du lär dig grunderna i inom material, färglära, färgblandning och disposition. I övningarna provar vi form, färg och ljusframställning. Vi använder oss av analoga material som kol, krita, akrylfärg, oljefärg, akvarellfärg på papper, pannå, duk och grova akvarellpapper. De dagliga lättsamma gemensamma genomgångarna ger samtliga deltagare möjlighet att ta del av varandras uttryck och möjlighet att presentera sina egna. Grupperna hålls små för att värna det goda samtalen. Handledningen ges av utbildad Konstnär - Bildpedagog AnnCharlotte S Fahlstedt. Målsättningen med undervisningen här är att erbjuda ett kvalitativt och lustfyllt skapande rum utan onödiga krav och pekpinnar. 

bottom of page